Kontakt

biuro

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00

tel: 22 1228268

biuro@lexykon.com.pl

szkolenia

wszelkie pytania i sprawy związane ze szkoleniami

tel: 794490990

szkolenia@lexykon.com.pl

Wydawnictwo

wszelkie pytania i sprawy związane z publikacjami

tel: 22 1228268

wydawnictwo@lexykon.com.pl

dane firmy

LEXykon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, 
KRS: 0000732986
NIP: 5252751116
REGON: 380280634
Kapitał zakładowy: 5000 zł

adres do korespondencji

LEXykon sp. z o.o.
Pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa