Egzamin adwokacki 2025

Kurs przygotowujący do adwokackiego egzaminu zawodowego

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą praktycznie i merytorycznie przygotować się do egzaminu adwokackiego. Oferujemy szkolenia od podstaw, a wszystkie zagadnienia tłumaczymy w łatwy i przystępny sposób. Ponadto oferujemy wsparcie na każdym etapie nauki, od łatwiejszych, po bardziej zaawansowane zagadnienia. Ważne jest to, że wszystkie tematy omawiane są w łatwy i przystępny sposób, m.in. pojawiające się na egzaminie adwokackim kazusy. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje pięć części – cywilną, karną, administracyjną, gospodarczą oraz etykę. Ta wszechstronność sprawia, że uczestnicy szkolenia mogą zgłębiać wiele aspektów prawa i zdobywać wiedzę niezbędną do pomyślnego zdania egzaminu. Ten kurs przygotowawczy do egzaminu adwokackiego to doskonała propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą mieć pewność, że ich wiedza i umiejętności są na wystarczającym poziomie do stawienia czoła temu trudnemu wyzwaniu. Oferując przystępny sposób przekazu oraz profesjonalne wsparcie, szkolenie to może być kluczem do osiągnięcia sukcesu na egzaminie adwokackim i spełnienia marzeń o własnej kancelarii.

Co oferujemy?


Materiały przygotowane przez ekspertów

Mini kazusy i kazusy na aktach do samodzielnego rozwiązania

Omówienie najczęściej popełnianych błędów

Egzaminy próbne ze sprawdzaniem prac

Nauka prawidłowego konstruowania pism procesowych, opinii prawnych oraz umów

Przystępna cena i możliwość płatności w ratach

Co zyskasz?

WIEDZA
 • powtórzysz najważniejsze informacje z zakresu postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego
 • w prosty i praktyczny sposób poznasz i przyswoisz istotę wszystkich rodzajów pism procesowych, które mogą pojawić się na egzaminie
 • poznasz najważniejsze podstawy apelacji i skarg do WSA
 • poznasz zasady konstruowania umów gospodarczych
 • nauczysz się prawidłowo powiązać stan faktyczny z aktualnymi przepisami praw
 • poznasz najważniejsze, z punktu widzenia egzaminu, orzecznictwo
 • dowiesz się, jak szybko i efektywnie rozwiązywać zadania egzaminacyjne
 • dowiesz się, na co zwracają uwagę egzaminatorzy i jak unikać najczęściej popełnianych błędów
PRAKTYKA
 • nauczysz się prawidłowegokonstruowania pozwów, apelacji cywilnych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz opinii prawnych
 • nauczysz się prawidłowego konstruowania apelacji w sprawach karnych, subsydiarnych i prywatnych, aktów oskarżenia oraz opinii prawnych
 • nauczysz się prawidłowego konstruowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opinii prawnych
 • nauczysz się prawidłowego konstruowania pozwów w sprawach gospodarczych oraz umów
 • nauczysz się, jak unikać błędów w pisaniu poszczególnych dokumentów oraz nauczysz się poprawnej konstrukcji pism
 • nauczysz się, jak analizować akta sprawy lub stan faktyczny na egzaminie
 • otrzymasz konkretną instrukcję, jak krok po kroku rozwiązywać zadania egzaminacyjne

Dlaczego warto wybrać nasz kurs przygotowawczy?


Nasz przygotowujący do adwokackiego egzaminu zawodowego został opracowany przez ekspertów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno naukowej, jak i praktycznej. Dzięki temu mamy pewność, że nasi uczestnicy otrzymają wszechstronne wsparcie i starannie dobraną wiedzę, niezbędną do zdania egzaminu adwokackiego. Wiedza teoretyczna to jedynie podstawa, ponieważ na naszym kursie uczestnicy mają przede wszystkim możliwość wypracowania umiejętności praktycznych, które pozwolą na bezproblemeowe rozwiązanie pojawiających się na egzaminie adwokackim kazusów.

Dzięki kompleksowym materiałom dydaktycznym, takim jak prezentacje wykładowe, warsztaty oraz zadania praktyczne, kursanci mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania pism procesowych, opinii prawnych oraz umów, które mogą pojawić się na egzaminie. 

Wszystko to sprawia, że po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie gotowy do zdania egzaminu adwokackiego. Rozumiemy, że czas to cenny zasób dla każdego człowieka, dlatego proponujemy elastyczną formę nauki. Oferujemy zajęcia zdalne, których nagrania są cały czas dostępne dla kursantów, dzięki czemu każdy uczestnik może wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie czas i miejsce nauki. Dodatkowo, nasi uczestnicy mogą liczyć na wsparcie mentora, który pomoże przy najtrudniejszych zagadnieniach.

Dzięki kompleksowym materiałom dydaktycznym, takim jak prezentacje wykładowe, warsztaty oraz zadania praktyczne, kursanci mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania pism procesowych, opinii prawnych oraz umów, które mogą pojawić się na egzaminie. 

Nie czekaj!

Zainwestuj w swoją przyszłość już dziś i zapisz się na nasz profesjonalny kurs przygotowujący do egzaminu adwokackiego. W profesjonalnym i przyjaznym środowisku zdobędziesz niezbędną wiedzę, którą przekształcisz w sukces na egzaminie adwokackim. Dołącz do grona naszych zadowolonych absolwentów i otwórz drzwi do kariery swoich marzeń!

Część karna


 • postępowanie karne – powtórzenie najważniejszych zagadnień z zakresu rozpoznawania spraw karnych
 • zasady konstruowania apelacji karnej
 • zasady analizy akt sprawy lub stanu faktycznego
 • zasady konstruowania zarzutów apelacji karnej
 • zasady formułowania wniosków w apelacji karnej
 • zasady konstruowania subsydiarnego aktu oskarżenia
 • zasady konstruowania prywatnego aktu oskarżenia
 • zasady konstruowania opinii prawnych
 • zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z instrukcją „krok po kroku”
 • Egzamin Próbny

Część cywilna


 • postępowanie cywilne – powtórzenie najważniejszych zagadnień
 • zasady konstruowania pozwów i wniosków 
 • zasady konstruowania apelacji cywilnej w postępowaniu procesowym
 • zasady konstruowania apelacji cywilnej w postępowaniu nieprocesowym
 • zasady analizowania akt sprawy lub stanu faktycznego
 • zasady ustalania i określania WPZ i zakresu zaskarżenia
 • zasady konstruowania zarzutów apelacyjnych
 • zasady dobierania prawidłowych wniosków apelacji
 • wnioski i zarzuty kosztowe
 • Opłaty sądowe
 • zasady konstruowania opinii prawnych
 • zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z instrukcją „krok po kroku”
 • Egzamin Próbny

Część gospodarcza


 • zasady konstruowania pozwu gospodarczego i zabezpieczenia powództwa, 
 • zasady konstruowania apelacji w sprawach gospodarczych,
 • zasady konstruowania umów – struktura umowy,
 • zasady konstruowania komparycji umownych
 • zasady formułowania poszczególnych postanowień umownych
 • zasady zabezpieczenia umów i dobierania zabezpieczeń do stanu faktycznego
 • zasady uwzględniania interesu reprezentowanej strony umowy 
 • zasady konstruowania opinii prawnych
 • zasady rozwiązywania zadań z instrukcją „krok po kroku”
 • Egzamin Próbny

Część administracyjna


 • postępowanie administracyjne – powtórzenie najważniejszych zagadnień dot. rozpoznawania spraw administracyjnych 
 • zasady konstruowania skargi do WSA
 • zasady formułowania zarzutów
 • zasady formułowania wniosków 
 • zasady sporządzenia skarg do WSA na rozstrzygnięcia wydane w postępowaniach nadzwyczajnych
 • zasady konstruowania skargi na bezczynność bądź przewlekłość postępowania
 • zasady konstruowania skargi do NSA
 • zasady konstruowania opinii prawnych
 • zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z instrukcją „krok po kroku”
 • Egzamin Próbny

Etyka zawodowa


 • zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne adwokata 
 • godność zawodu i jej naruszenia
 • tajemnica zawodowa
 • konflikt interesów
 • zasady pozyskiwania klientów, zasady wynagrodzenia i stosunki pomiędzy adwokatami w zakresie obsługi tego samego klienta
 • świadczenie pomocy prawnej
 • stosunki adwokata z samorządem oraz stosunek adwokata do sądów, urzędów oraz drugiej strony procesu
 • podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • zasady konstruowania opinii prawnych
 • zasady rozwiązywania zadań z instrukcją „krok po kroku”
 • Egzamin Próbny

Różne formy szkoleń

 • STACJONARNE
 • KORESPONDENCYJNE
 • ONLINE

5 CZĘŚCI MODUŁÓW

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

ZADANIA PRAKTYCZNE

CHECK-LISTY

AKTUALNY STAN PRAWNY

NAJWAŻNIEJSZE ORZECZNICTWO

INSTRUKCJE KROK PO KROKU

MATERIAŁY DO ZABRANIA NA EGZAMIN

Aktualne kursy

3420 ZŁ

KURS ROZSZERZONY
ONLINE STANDARD

 • kurs kompleksowy
 • materiały on-line
 • 140 h zajęć
 • min. 525 mini kazusów
 • min. 54 kazusy
 • sugerowane rozwiązania do zadań
 • egzamin próbny

4725 ZŁ

KURS ROZSZERZONY
ONLINE PREMIUM

 • kurs kompleksowy
 • materiały on-line
 • 140 h zajęć
 • min. 525 mini kazusów
 • min. 54 kazusy
 • sugerowane rozwiązania do zadań
 • sprawdzanie prac ze szczegółowymi uwagami i zaleceniami
 • egzamin próbny

5805 ZŁ

KURS ROZSZERZONY
KORESPONDENCYJNY PREMIUM

 • kurs kompleksowy
 • materiały on-line
 • materiały w wersji drukowanej
 • min. 525 mini kazusów
 • min. 54 kazusy
 • sugerowane rozwiązania do zadań
 • sprawdzanie prac ze szczegółowymi uwagami i zaleceniami
 • egzamin próbny