Egzamin radcowski 2024

Kurs przygotowujący do radcowskiego
egzaminu zawodowego

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą praktycznie i merytorycznie przygotować się do egzaminu adwokackiego. Oferujemy szkolenia od podstaw, a wszystkie zagadnienia tłumaczymy w łatwy i przystępny sposób. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje pięć części – cywilną, karną, administracyjną, gospodarczą i etykęSzkolenie przeznaczone dla osób, które chcą praktycznie i merytorycznie przygotować się do egzaminu adwokackiego. Oferujemy szkolenia od podstaw, a wszystkie zagadnienia tłumaczymy w łatwy i przystępny sposób. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje pięć części – cywilną, karną, administracyjną, gospodarczą i etykę.Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą praktycznie i merytorycznie przygotować się do egzaminu adwokackiego. Oferujemy szkolenia od podstaw, a wszystkie zagadnienia tłumaczymy w łatwy i przystępny sposób. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje pięć części – cywilną, karną, administracyjną, gospodarczą i etykę.Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą praktycznie i merytorycznie przygotować się do egzaminu adwokackiego. Oferujemy szkolenia od podstaw, a wszystkie zagadnienia tłumaczymy w łatwy i przystępny sposób. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje pięć części – cywilną, karną, administracyjną, gospodarczą i etykęSzkolenie przeznaczone dla osób, które chcą praktycznie i merytorycznie przygotować się do egzaminu radcowskiego. Oferujemy szkolenia od podstaw, a wszystkie zagadnienia tłumaczymy w łatwy i przystępny sposób. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje pięć części – cywilną, karną, administracyjną, gospodarczą i etykę.

Co oferujemy?

materiały przygotowane przez ekspertów

mini kazusy i kazusy na aktach
do samodzielnego rozwiązania

omówienie najczęściej popełnianych błędów

egzaminy próbne ze sprawdzaniem prac

nauka prawidłowego konstruowania pism procesowych, opinii prawnych oraz umów

przystępna cena i możliwość płatności w ratach

Co zyskasz?

wiedza

praktyka

Zakres
tematyczny

książki

część karna

 • postępowanie karne – powtórzenie najważniejszych zagadnień z zakresu rozpoznawania spraw karnych

 • zasady konstruowania apelacji karnej

 • zasady analizy akt sprawy lub stanu faktycznego

 • zasady konstruowania zarzutów apelacji karnej

 • zasady formułowania wniosków w apelacji karnej
 • asady konstruowania subsydiarnego aktu oskarżenia
 • zasady konstruowania prywatnego aktu oskarżenia

 • zasady konstruowania opinii prawnych

 • zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z instrukcją „krok po kroku”
 • Egzamin Próbny

część cywilna

 • postępowanie cywilne – powtórzenie najważniejszych zagadnień
 • zasady konstruowania pozwów i wniosków 
 • zasady konstruowania apelacji cywilnej w postępowaniu procesowym
 • zasady konstruowania apelacji cywilnej w postępowaniu nieprocesowym
 • zasady analizowania akt sprawy lub stanu faktycznego
 • zasady ustalania i określania WPZ i zakresu zaskarżenia
 • zasady konstruowania zarzutów apelacyjnych
 • zasady dobierania prawidłowych wniosków apelacji
 • wnioski i zarzuty kosztowe
 • Opłaty sądowe
 • zasady konstruowania opinii prawnych
 • zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z instrukcją „krok po kroku”
 • Egzamin Próbny

część gospodarcza

 • zasady konstruowania pozwu gospodarczego i zabezpieczenia powództwa, 

 • zasady konstruowania apelacji w sprawach gospodarczych,

 • zasady konstruowania umów – struktura umowy,

 • zasady konstruowania komparycji umownych

 • zasady formułowania poszczególnych postanowień umownych

 • zasady zabezpieczenia umów i dobierania zabezpieczeń do stanu faktycznego

 • zasady uwzględniania interesu reprezentowanej strony umowy 

 • zasady konstruowania opinii prawnych

 • zasady rozwiązywania zadań z instrukcją „krok po kroku”
 • Egzamin Próbny

część administracyjna

 • Postępowanie administracyjne – powtórzenie najważniejszych zagadnień dot. rozpoznawania spraw administracyjnych 

 • Zasady konstruowania skargi do WSA

 • Zasady formułowania zarzutów

 • Zasady formułowania wniosków 

 • zasady sporządzenia skarg do WSA na rozstrzygnięcia wydane 

  w postępowaniach nadzwyczajnych

 • zasady konstruowania skargi na bezczynność bądź przewlekłość postępowania

 • zasady konstruowania skargi do NSA

 • zasady konstruowania opinii prawnych
 • zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z instrukcją „krok po kroku”

 • Egzamin Próbny

etyka zawodowa

 • zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego 

 • godność zawodu i jej naruszenia

 • tajemnica zawodowa

 • konflikt interesów

 • zasady pozyskiwania klientów, zasady wynagrodzenia radcy prawnego i stosunki pomiędzy radcami prawnymi w zakresie obsługi tego samego klienta

 • świadczenie pomocy prawnej, zasady wynagrodzeń i rozliczeń

 • stosunki radcy prawnego z samorządem oraz stosunek radcy prawnego do sądów, urzędów oraz drugiej strony procesu
 • kary dyscyplinarne
 • zasady konstruowania opinii prawnych

 • zasady rozwiązywania zadań z instrukcją „krok po kroku”
 • Egzamin Próbny

Różne formy
szkoleń

stacjonarne

korespondencyjne

online

5 CZĘŚĆI
50 MODUŁÓW

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

ZADANIA PRAKTYCZNE

CHECK-LISTY

AKTUALNY STAN PRAWNY

NAJWAŻNIEJSZE ORZECZNICTWO

INSTRUKCJE KROK PO KROKU

MATERIAŁY
DO ZABRANIA NA EGZAMIN

aktualne kursy

3198 zł

KURS ROZSZERZONY
ONLINE STANDARD

4428 zł

KURS ROZSZERZONY 
ONLINE PREMIUM

5535 zł

KURS ROZSZERZONY
KORESPONDENCYJNY
PREMIUM