Znane są już wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 28 – 31 marca 2017 r.

Egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski – ponad 79% kandydatów na radców prawnych.

Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 39 komisji egzaminacyjnych przystąpiło 2592 zdających.

Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało:

– KE w Białymstoku – 41 spośród 47 zdających, tj. około 87%,

– KE nr 2 w Białymstoku – 40 spośród 48 zdających, tj. około 83%,

– KE w Gdańsku – 53 spośród 59 zdających, tj. około 90%,

– KE nr 2 w Gdańsku – 55 spośród 62 zdających, tj. około 89%,

– KE w Katowicach – 65 spośród 72 zdających, tj. około 90%,

– KE nr 2 w Katowicach – 67 spośród 75 zdających, tj. około 89%,

– KE nr 3 w Katowicach – 64 spośród 73 zdających, tj. około 88%,

– KE nr 4 w Katowicach – 69 spośród 75 zdających, tj. 92%,

– KE w Kielcach – 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,

– KE w Krakowie – 56 spośród 60 zdających, tj. około 93%,

– KE nr 2 w Krakowie – 50 spośród 61 zdających, tj. 82%,

– KE nr 3 w Krakowie – 53 spośród 61 zdających, tj. około 87%,

– KE w Lublinie – 82 spośród 89 zdających, tj. około 92%,

– KE w Łodzi – 42 spośród 50 zdających, tj. 84%,

– KE nr 2 w Łodzi – 39 spośród 46 zdających, tj. około 85%,

– KE w Poznaniu – 87 spośród 95 zdających, tj. około 92%,

– KE nr 2 w Poznaniu – 83 spośród 95 zdających, tj. około 87%,

– KE w Rzeszowie – 66 spośród 74 zdających, tj. około 89%,

– KE nr 2 w Rzeszowie – 74 spośród 77 zdających, tj. około 96%,

– KE w Szczecinie – 43 spośród 55 zdających, tj. około 78%,

– KE w Toruniu – 56 spośród 69 zdających, tj. 81%,

– KE w Warszawie – 51 spośród 67 zdających, tj. około 76%,

– KE nr 2 w Warszawie – 51 spośród 69 zdających, tj. około 74%,

– KE nr 3 w Warszawie – 44 spośród 68 zdających, tj. około 65%,

– KE nr 4 w Warszawie – 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,

– KE nr 5 w Warszawie – 57 spośród 65 zdających, tj. około 88%,

– KE nr 6 w Warszawie – 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,

– KE nr 7 w Warszawie – 50 spośród 65 zdających, tj. 77%,

– KE nr 8 w Warszawie – 52 spośród 67 zdających, tj. około 78%,

– KE nr 9 w Warszawie – 50 spośród 64 zdających, tj. 78%,

– KE nr 10 w Warszawie – 50 spośród 67 zdających, tj. około 75%,

– KE nr 11 w Warszawie – 57 spośród 68 zdających, tj. około 84%,

– KE nr 12 w Warszawie – 58 spośród 68 zdających, tj. około 85%,

– KE nr 13 w Warszawie – 52 spośród 67 zdających, tj. około 78%,

– KE nr 14 w Warszawie – 45 spośród 66 zdających, tj. około 68%,

– KE nr 15 w Warszawie – 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,

– KE we Wrocławiu – 47 spośród 64 zdających, tj. około 73%,

– KE nr 2 we Wrocławiu – 42 spośród 64 zdających, tj. około 66%,

– KE nr 3 we Wrocławiu – 45 spośród 62 zdających, tj. około 73%.

Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa gospodarczego, najłatwiejsze – z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego wystawiono ogółem 646 ocen niedostatecznych, w tym z zadania z zakresu prawa karnego – 118, tj. około 18 %, z zadania z zakresu prawa cywilnego – 215, tj. około 33%, z zadania z zakresu prawa gospodarczego – 240, tj. około 37%, z zadania z zakresu prawa administracyjnego – 58, tj. około 9% i z zadania z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 15 tj. około 2%.

Egzamin radcowski przeprowadziły 42 komisje egzaminacyjne. Do egzaminu przystąpiło 2840 zdających.

Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało:

– KE w Białymstoku – 53 spośród 80 zdających, tj. około 66%,

– KE w Bydgoszczy – 55 spośród 60 zdających, tj. około 92%,

– KE w Gdańsku – 82 spośród 90 zdających, tj. około 91%,

– KE nr 2 w Gdańsku – 80 spośród 92 zdających, tj. 87%,

– KE w Katowicach – 49 spośród 64 zdających, tj. około 77%,

– KE nr 2 w Katowicach – 50 spośród 63 zdających, tj. około 79%,

– KE nr 3 w Katowicach – 48 spośród 63 zdających, tj. około 76%,

– KE w Kielcach – 60 spośród 69 zdających, tj. 87%,

– KE w Koszalinie – 36 spośród 42 zdających, tj. około 86%,

– KE w Krakowie – 61 spośród 71 zdających, tj. około 86%,

– KE nr 2 w Krakowie – 54 spośród 72 zdających, tj. 75%,

– KE nr 3 w Krakowie – 54 spośród 70 zdających, tj. około 77%,

– KE nr 4 w Krakowie – 51 spośród 70 zdających, tj. około 73%,

– KE nr 5 w Krakowie – 57 spośród 67 zdających, tj. około 85%,

– KE w Lublinie – 61 spośród 71 zdających, tj. około 86%,

– KE nr 2 w Lublinie – 57 spośród 72 zdających, tj. około 79%,

– KE w Łodzi – 43 spośród 57 zdających, tj. około 75%,

– KE nr 2 w Łodzi – 36 spośród 58 zdających, tj. około 62%,

– KE w Olsztynie – 60 spośród 84 zdających, tj. około 71%,

– KE w Opolu – 70 spośród 85 zdających, tj. około 82%,

– KE w Poznaniu – 83 spośród 86 zdających, tj. około 97%,

– KE nr 2 w Poznaniu – 66 spośród 75 zdających, tj. 88%,

– KE nr 3 w Poznaniu – 62 spośród 67 zdających, tj. około 93%,

– KE w Rzeszowie – 68 spośród 90 zdających, tj. około 76%,

– KE w Szczecinie – 51 spośród 76 zdających, tj. około 67%,

– KE w Toruniu – 59 spośród 70 zdających, tj. około 84%,

– KE w Wałbrzychu – 30 spośród 40 zdających, tj. 75%,

– KE w Warszawie – 44 spośród 62 zdających, tj. 71%,

– KE nr 2 w Warszawie – 50 spośród 62 zdających, tj. około 81%,

– KE nr 3 w Warszawie – 53 spośród 64 zdających, tj. około 83%,

– KE nr 4 w Warszawie – 55 spośród 64 zdających, tj. około 86%,

– KE nr 5 w Warszawie – 51 spośród 64 zdających, tj. około 80%,

– KE nr 6 w Warszawie – 54 spośród 66 zdających, tj. około 82%,

– KE nr 7 w Warszawie – 51 spośród 62 zdających, tj. około 82%,

– KE nr 8 w Warszawie – 51 spośród 63 zdających, tj. 81%,

– KE nr 9 w Warszawie – 50 spośród 66 zdających, tj. około 76%,

– KE nr 10 w Warszawie – 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,

– KE nr 11 w Warszawie – 57 spośród 63 zdających, tj. około 91%,

– KE we Wrocławiu – 40 spośród 58 zdających, tj. 69%,

– KE nr 2 we Wrocławiu – 34 spośród 59 zdających, tj. około 58%,

– KE nr 3 we Wrocławiu – 34 spośród 57 zdających, tj. około 60%,

– KE w Zielonej Górze – 38 spośród 60 zdających, tj. około 63%.

Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 891 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego – 223, tj. około 38%, z zakresu prawa cywilnego – 263, tj. około 45%, z zakresu prawa gospodarczego – 241, tj. około 41%, z zakresu prawa administracyjnego – 110, tj. około 19% i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 54, tj. około 9%. Najwięcej trudności przysporzyło zatem zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, zaś najmniej – zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Wszystkim osobom, które uzyskały pozytywny wynik serdecznie gratulujemy!

Żródło: www.ms.gov.pl

Dodaj komentarz