Zmiany regulaminu świadczenia usług

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1.01.2023 r. zmianie ulegnie Regulamin świadczenia Usług przez LEXykon. sp. z o.o.

Uwaga! Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki Umów zawartych przed 1 stycznia 2023 r. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu z daty zawarcia umowy.

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., dotyczą przede wszystkim dostosowania postanowień Regulaminu do nowelizacji przepisów ustawy o prawach konsumenta implementującej m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r., zwaną dyrektywą Omnibus. W ramach dostosowania treści postanowień Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa m.in.

–  uregulowano okres, w którym Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację wniesioną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta. Okres ten od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji.

–  dodatkowo, w związku ze zmianą przepisów zmodyfikowano w Regulaminie uprawnienia Konsumentów lub Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta dotyczące braku zgodności produktu lub usługi z Umową;

–  doprecyzowano zasady dotyczące zamieszczania recenzji i opinii na temat produktów i usług oferowanych przez LEXykon sp. z o.o., jak również sposobu weryfikacji tych opinii.

–  uregulowano zasady informowania Konsumentów lub Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta o aktualizacjach dotyczących Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych.

Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie http://www.lexykon.com.pl/regulamin/
Zespół LEXykon

Dodaj komentarz