Wyniki egzaminu komorniczego 2017

Komisje Egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 16 – 17 marca 2017 r.

Do egzaminu komorniczego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 276 zdających.

Pozytywny wynik uzyskały 193 osoby, co stanowi około 70% ogółu zdających.

Wyniki egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

w Gdańsku – egzamin zdało 34 spośród 39 zdających, tj. około 87%,

w Katowicach – egzamin zdało 24 spośród 33 zdających, tj. około 73%,

w Krakowie – egzamin zdało 30 spośród 36 zdających, tj. około 83%,

w Łodzi – egzamin zdało 31 spośród 55 zdających, tj. około 56%,

w Poznaniu – egzamin zdało 17 spośród 28 zdających, tj. około 61%,

w Warszawie – egzamin zdało 35 spośród 57 zdających, tj. około 61%,

we Wrocławiu – egzamin zdało 22 spośród 28 zdających, tj. około 79%.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia.

Źródło: www.ms.gov.pl

Dodaj komentarz