egzaminy ministra sprawiedliwości

Większość komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin adwokacki i radcowski ogłosiło już wyniki tych egzaminów – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort sprawiedliwości podaje, iż wyniki ogłosiło 30 (spośród 39) komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin adwokacki oraz 31 (spośród 42) komisji przeprowadzających egzamin radcowski. Według informacji z 30 komisji, do egzaminu adwokackiegoprzystąpiło 1948 zdających, egzamin zdało 1603 osoby, co stanowi około 83%. Do egzaminu radcowskiego (według danych z 31 komisji) przystąpiło 2120 zdających, a egzamin zdało 1637 osób, tj. około 77%. Wszystkim osobom, które uzyskały pozytywny wynik serdecznie gratulujemy. Źródło: www.rp.pl

Komisje Egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 16 – 17 marca 2017 r. Do egzaminu komorniczego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 276 zdających. Pozytywny wynik uzyskały 193 osoby, co stanowi około 70% ogółu zdających. Wyniki egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco: – w Gdańsku – egzamin zdało 34 spośród 39 zdających, tj. około 87%, – w Katowicach – egzamin zdało 24 spośród 33 zdających, tj. około 73%, – w Krakowie – egzamin zdało 30 spośród 36 zdających, tj. około 83%, – w Łodzi – egzamin zdało 31 spośród 55 zdających, tj. około 56%, – w Poznaniu – egzaminwięcej informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało już listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 6 – 8 września 2016 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego. Lista w/w osób dostępna jest pod tym adresem: www.ms.gov.pl Wszystkim osobom, którym udało się uzyskać pozytywny wynik serdecznie gratulujemy!

Minister Sprawiedliwości wyznaczył już termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie. Egzamin notarialny wyznaczono na dzień 5 września 2017 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z pierwszej części egzaminu polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego), na dzień 6 września 2017 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z drugiej części egzaminu polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego) oraz na dzień 7 września 2017 r. godz. 10.00więcej informacji