egzamin notarialny

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało już listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 6 – 8 września 2016 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego. Lista w/w osób dostępna jest pod tym adresem: www.ms.gov.pl Wszystkim osobom, którym udało się uzyskać pozytywny wynik serdecznie gratulujemy!

Minister Sprawiedliwości wyznaczył już termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie. Egzamin notarialny wyznaczono na dzień 5 września 2017 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z pierwszej części egzaminu polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego), na dzień 6 września 2017 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z drugiej części egzaminu polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego) oraz na dzień 7 września 2017 r. godz. 10.00więcej informacji