egzamin notarialny wyniki

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało już listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 6 – 8 września 2016 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego. Lista w/w osób dostępna jest pod tym adresem: www.ms.gov.pl Wszystkim osobom, którym udało się uzyskać pozytywny wynik serdecznie gratulujemy!