egzamin komorniczy 2017 wyniki

Komisje Egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 16 – 17 marca 2017 r. Do egzaminu komorniczego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 276 zdających. Pozytywny wynik uzyskały 193 osoby, co stanowi około 70% ogółu zdających. Wyniki egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco: – w Gdańsku – egzamin zdało 34 spośród 39 zdających, tj. około 87%, – w Katowicach – egzamin zdało 24 spośród 33 zdających, tj. około 73%, – w Krakowie – egzamin zdało 30 spośród 36 zdających, tj. około 83%, – w Łodzi – egzamin zdało 31 spośród 55 zdających, tj. około 56%, – w Poznaniu – egzaminwięcej informacji