Kurs korespondencyjny do egzaminu radcowskiego – Standard

Kurs korespondencyjny do egzaminu radcowskiego – Standard

Print

4518,00 

Kompletne szkolenie przygotowujące do egzaminu radcowskiego. 

Opis

Egzamin radcowski 2025 – kurs

– OGÓLNY OPIS SZKOLENIA –

Prezentowany kurs do egzaminu radcowskiego to kompleksowe szkolenie, którego celem jest dokładne i rzetelne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu radcowskiego w 2025 r., zapewniając im solidną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w pracy radcy prawnego. Na kursie uczestnicy pozyskają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu zawodowego oraz poznają techniki prawidłowego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Kurs skierowany jest zarówno do osób, które będą zdawać egzamin radcowski bez aplikacji, które chcą samodzielnie przygotować się do egzaminu, jak i do tych, które ukończyły aplikację i chcą jedynie uzupełnić oraz usystematyzować swoją wiedzę przed przystąpieniem do egzaminu. Jest to kurs rozszerzony, a wszystkie zagadnienia egzaminacyjne omawiane są od podstaw.

Ten kurs może okazać się idealnym rozwiązaniem dla Ciebie, jeżeli:

 • szukasz pomocy w merytorycznym i praktycznym przygotowaniu się do zdania egzaminu radcowskiego;
 • nie wiesz, od czego zacząć naukę, nie masz planu i pomysłu na przygotowania do tego egzaminu;
 • nie znasz lub nie rozumiesz zagadnień, które mogą się pojawić na egzaminie;
 • nie masz czasu na samodzielne zgłębianie zagadnień, które mogą pojawić się na egzaminie oraz czytanie wielu publikacji w poszukiwaniu informacji dotyczących tych zagadnień;
 • chcesz zaoszczędzić pieniądze, kupując jedno kompleksowe szkolenie zamiast dziesiątek monografii i podręczników lub kilku różnych kursów bądź szkoleń;
 • chcesz, żeby ktoś przeprowadził Cię przez cały proces nauki do egzaminu zawodowego i pokazał Ci od podstaw, krok po kroku, jak należy rozwiązywać zadania egzaminacyjne, by bez większego problemu otrzymać pozytywną ocenę z każdej części egzaminu;
 • chcesz zwiększyć swoje szanse na zdanie egzaminu i zminimalizować ryzyko błędów.

W ramach tego kursu przeanalizujemy wszystkie możliwe zadania egzaminacyjne, które mogą pojawić się na egzaminie radcowskim i zrobimy to od podstaw, krok po kroku, tak by nawet osoba bez żadnego doświadczenia w praktyce adwokackiej lub radcowskiej bez większych problemów przygotowała się do tego egzaminu. Omówimy zarówno zasady sporządzania określonych pism oraz umów, jak i powtórzymy najważniejsze zagadnienia z prawa materialnego i procesowego. Zawartość szkolenia jest wystarczająca do prawidłowego przygotowania się do egzaminu radcowskiego. Nie ma zatem potrzeby kupowania dodatkowych materiałów, kursów czy publikacji do nauki. W ramach kursu nie zapewniamy jednak komentarzy do ustaw, zbiorów orzeczeń czy innych publikacji, z których będą Państwo korzystać przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych.

Program tego kursu zakłada, że jego uczestniczy ukończyli studia prawnicze w Polsce i posiadają podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Nasze szkolenie do egzaminu radcowskiego zawiera niezbędne informacje dotyczące przebiegu egzaminu zawodowego, zadań z poprzednich lat oraz praktyczne porady, które umożliwią Ci osiągnięcie możliwie jak najlepszych wyników. Poza przygotowaniem do egzaminu otrzymasz od nas (w cenie kursu) także specjalnie wyselekcjonowany wykaz orzecznictwa i przepisów do zabrania ze sobą na egzamin, co dodatkowo ułatwi Ci rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Wszystkie udostępniane przez nas materiały zostały stworzone przez doświadczonych prawników (głównie adwokatów i radców prawnych) specjalizujących się w zagadnieniach objętych szkoleniem. Listę autorów znajdziesz TUTAJ.

Każdy kursant będzie miał przydzielonego opiekuna naukowego, który będzie czuwać nad postępami w nauce, służyć merytorycznym wsparciem i praktycznym know how. Opiekunem naukowym na naszych szkoleniach może być tylko adwokat albo radca prawny o stopniu naukowym doktora nauk prawnych lub posiadający dodatkowe wykształcenie w zakresie dydaktyki lub edukacji osób dorosłych. Są to osoby, które nie tylko posiadają istotną wiedzę specjalistyczną, ale też potrafią ją przekazać innym w prosty i przystępny sposób.

W ramach tego kursu zapewniamy:

 • opiekę naukową dla każdego kursanta;
 • dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów szkoleniowych na dedykowanej Platformie Szkoleniowej LEXykonu, tj. do wykładów, materiałów w wersji tekstowej (podręczników), orzecznictwa, map myśli, diagramów, check-list);
 • materiały szkoleniowe w wersji testowej (podręczniki) w wersji drukowanej wysłane na wskazany adres kursanta;
 • wzory pism, umów i opinii;
 • ok. 140 godzin wykładów i warsztatów;
 • co najmniej 525 mini-kazusów;
 • co najmniej 100 kazusów na aktach;
 • omówienie zadań z egzaminów z poprzednich lat;
 • egzaminy próbne ze sprawdzaniem prac;
 • przystępną cena oraz wygodne formy płatności.

– ZAWARTOŚĆ KURSU –

Szkolenie zostało podzielone na 5 części, analogicznie do części egzaminu radcowskiego – część karną, cywilną, gospodarczą, administracyjną i etykę zawodową. Każda z tych części została dodatkowo podzielona na 10 modułów. W całym kursie znajduje się więc 50 modułów. W ramach szkolenia omówione zostały wszystkie pisma procesowe, które mogą pojawić się na egzaminie zawodowym.

W ramach kursu będą mieli Państwo dostęp do:

 • materiałów powtórzeniowych, zawierających powtórzenie najważniejszych zagadnień z prawa materialnego i procesowego. Są to materiały skierowane przede wszystkim do osób, które nią mają praktyki w danej dziedzinie prawa i potrzebują powtórzenia podstawowych zagadnień w tym zakresie; materiały powtórzeniowe udostępniane są w formie wykładów wideo lub w formie materiałów tekstowych;
 • materiałów szkoleniowych (podręczniki), w których opracowane zostały zagadnienia związane stricte z pismami procesowymi, które mogą pojawić się na egzaminie zawodowym. Zawierają one zarówno omówienie teoretycznych i formalnych zagadnień związanych ze sporządzaniem tych pism, jak i praktyczne porady w odniesieniu do ich sporządzania w warunkach egzaminu zawodowego. Tutaj znajdą Państwo także najważniejsze orzecznictwo oraz wzory pism. Ich uzupełnieniem mogą być tabele, diagramy, schematy lub notatki graficzne.
 • wykładów, które stanowią treściwe podsumowanie omawianej w danym module problematyki oraz przedstawiają praktyczne zagadnienia związane z rozwiązywaniem zadań na egzaminie zawodowym. Są one udostępniane w formie nagrań wideo, umieszczonych na Platformie edukacyjnej i w aplikacji mobilnej, do których mają Państwo nieograniczony dostęp przez cały czas trwania szkolenia. Można je odtwarzać wielokrotnie, w wybranym przez Państwa czasie.
 • warsztatów, w ramach których będziemy omawiać techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz uczyć się praktycznego wykorzystania zdobytej na kursie wiedzy;
 • minikazusów, czyli krótkich zadań polegających na skonstruowaniu zarzutu, wniosku, komparycji umowy, klauzuli umownej lub odpowiedzi na pytanie w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. Zadaniem minika-zusów jest wyćwiczenie konstruowania poszczególnych części pism procesowych oraz umów bądź powtórzenie najważniejszych zagadnień omawianych w danym module szkolenia.
 • kazusów na aktach (zadań domowych, egzaminów z poprzednich lat), czyli zadań podobnych do tych, które mogą się pojawić na egzaminie zawodowym oraz zadań, które były na poprzednich egzaminach zawodowych.

UWAGA! Wszystkie materiały są na bieżąco aktualizowane, więc w przypadku nowelizacji przepisów, która miałaby miejsce w trakcie kursu, będą Państwo mieli dostęp do zaktualizowanych materiałów.

– ZAKRES TEMATYCZNY KURSU –

Część karna 

 • Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym z części karnej – przebieg, możliwe zadania, zasady oceniania prac
 • Najważniejsze informacje o procesie karnym i jego strukturze
 • Postępowanie przygotowawcze (powtórzenie najważniejszych zagadnień)
 • Istota subsydiarnego aktu oskarżenia oraz wymogi dopuszczalności jego wniesienia
 • Wymogi formalne subsydiarnego aktu oskarżenia
 • Podstawowe informacje o przestępstwie, jedność i wielość czynów (powtórzenie najważniejszych zagadnień)
 • Opis i kwalifikacja prawna czynu 
 • Istota prywatnego aktu oskarżenia oraz wymogi dopuszczalności jego wniesienia
 • Wymogi formalne prywatnego aktu oskarżenia
 • Praktyczne aspekty sporządzania aktów oskarżenia
 • Postępowanie sądowe w sprawach karnych (powtórzenie najważniejszych zagadnień)
 • Istota i dopuszczalność apelacji w postępowaniu karnym 
 • Wymogi formalne apelacji w postępowaniu karnym
 • Zakres zaskarżenia i zasady jego ustalania
 • Kierunek zaskarżenia – zasady konstruowania apelacji na korzyść i na niekorzyść oskarżonego
 • Bezwględne przyczyny odwoławcze
 • Zarzuty procesowe
 • Zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych
 • Zarzuty obrazy prawa materialnego
 • Zarzuty dot. rażącej niewspółmierności kary
 • Wnioski apelacji 
 • Apelacja w sprawach o wykroczenia 
 • Zasady sporządzania opinii prawnych 
 • Analiza akt sprawy karnej w praktyce – krok po korku 
 • Zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z części karnej
 • Notatki z akt sprawy karnej 
 • Najczęściej popełnianie błędy 
 • Omówienie zadań szkoleniowych oraz egzaminów z poprzednich lat
 • Omówienie egzaminu próbnego

Część cywilna

 • Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym z części cywilnej – przebieg, możliwe zadania, zasady oceniania prac
 • Najważniejsze informacje o procesie cywilnym i jego strukturze
 • Wszczęcie postępowania cywilnego oraz postępowanie przygotowawcze (powtórzenie najważniejszych zagadnień)
 • Istota pozwu i powództwa 
 • Wymogi formalne pozwu 
 • Rodzaje powództw i zasady ich kwalifikowania 
 • Zasady konstruowania pozwu w praktyce
 • Zasady formułowania żądań w różnych rodzajach powództw
 • Zasady zabezpieczania powództwa
 • Zasady reprezentacji i odpowiedzialności Skarbu Państwa
 • Istota i przebieg postępowania nieprocesowego
 • Wymogi formalne wniosku wnoszonego w postępowaniu nieprocesowym
 • Zasady konstruowania wniosku w postępowaniu nieprocesowym w praktyce
 • Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych (powtórzenie najważniejszych zagadnień)
 • Istota i dopuszczalność apelacji w postępowaniu cywilnym
 • Wymogi formalne apelacji w postępowaniu cywilnym
 • Zakres zaskarżenia i zasady jego ustalania
 • Zasady obliczania WPS i WPZ 
 • Zarzuty dot. nieważności postępowania 
 • Zarzuty procesowe
 • Zarzuty dot. błędów w ustaleniach faktycznych
 • Zarzuty obrazy prawa materialnego
 • Zarzut nierozpoznania istoty sprawy
 • Zarzuty dot. rozstrzygnięcia o kosztach postępowania
 • Wnioski apelacji 
 • Opłaty sądowe i koszty postępowania 
 • Apelacja w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym
 • Apelacja w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • Apelacja w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym
 • Zasady sporządzania opinii prawnych 
 • Analiza akt sprawy cywilne w praktyce – krok po korku 
 • Zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z części cywilnej
 • Notatki z akt sprawy cywilnej
 • Najczęściej popełnianie błędy 
 • Omówienie zadań szkoleniowych oraz egzaminów z poprzednich lat
 • Omówienie egzaminu próbnego

Część gospodarcza

 • Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym z części gospodarczej – przebieg, możliwe zadania, zasady oceniania prac
 • Podstawowe informacje o umowach w obrocie gospodarczym 
 • Rodzaje umów
 • Struktura umowy
 • Zasady konstruowania komparycji umowy w warunkach egzaminu zawodowego
 • Zgody na zawarcie umowy 
 • Zasady formułowania głównych zobowiązań w umowach gospodarczych
 • Zasady formułowania pozostałych zobowiązań w umowach gospodarczych
 • Zasady formułowania postanowień dot. wykonania zobowiązań 
 • Zasady formułowania klauzul zabezpieczających, zastrzeganych na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania
 • Zabezpieczenia osobiste i zabezpieczenia rzeczowe 
 • Najczęściej występujące klauzule umowne z omówieniem zasad ich prawidłowego konstruowania
 • Pozwy w sprawach gospodarczych
 • Powództwa z kodeksu spółek handlowych 
 • Apelacje w sprawach gospodarczych 
 • Zasady sporządzania opinii prawnych 
 • Analiza założeń zadania z części gospodarczej w praktyce – krok po korku 
 • Zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z części gospodarczej
 • Najczęściej popełnianie błędy 
 • Omówienie zadań szkoleniowych oraz egzaminów z poprzednich lat
 • Omówienie egzaminu próbnego

Część administracyjna

 • Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym z części administracyjnej – przebieg, możliwe zadania, zasady oceniania prac
 • Najważniejsze informacje o postępowaniu administracyjnym i jego strukturze
 • Istota i dopuszczalność wniesienia skargi do WSA
 • Wymogi formalne skargi do WSA
 • Zakres zaskarżenia i WPZ w skardze do WSA
 • Zarzuty dot. nieważności decyzji w skardze do WSA
 • Zarzuty dot. podstaw wznowienia postępowania w skardze do WSA
 • Zarzuty procesowe w skardze do WSA
 • Zarzuty dot. błędów w ustaleniach faktycznych w skardze do WSA
 • Zarzuty obrazy prawa materialnego w skardze do WSA
 • Wnioski skargi do WSA
 • Zasady rozpoznawania spraw administracyjnych w trybach nadzwyczajnych
 • Zasady konstruowania skarg do WSA na rozstrzygnięcia wydane w trybach nadzwyczajnych
 • Zasady konstruowania skarg do WSA na bezczynności lub przewlekłość postępowania
 • Istota i dopuszczalność wniesienia skargi do NSA
 • Wymogi formalne skargi do NSA
 • Zakres zaskarżenia i WPZ w skardze do NSA
 • Zarzuty dot. nieważności postępowania w skardze do NSA
 • Zarzuty dot. podstaw wznowienia postępowania w skardze do NSA
 • Zarzuty procesowe w skardze do NSA
 • Zarzuty obrazy prawa materialnego w skardze do NSA
 • Wnioski skargi do NSA
 • Zasady sporządzania opinii prawnych 
 • Analiza akt sprawy administracyjnej lub sądowo-administracyjnej w praktyce – krok po korku 
 • Zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z części administracyjnej
 • Notatki z akt sprawy administracyjnej – jak je robić, by sprawniej rozwiązać zadania egzaminacyjne
 • Najczęściej popełnianie błędy 
 • Omówienie zadań szkoleniowych oraz egzaminów z poprzednich lat
 • Omówienie egzaminu próbnego

Etyka zawodowa

 • Podstawowe informacje o egzaminie zawodowym z etyki zawodowej – przebieg, możliwe zadania, zasady oceniania prac
 • Podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne
 • Podstawowe zagadnienia dot. postępowania dyscyplinarnego
 • Godność zawodu 
 • Zasady etyczne związane z wykonywaniem zawodu 
 • Tajemnica zawodowa
 • Wolność słowa przy wykonywaniu zawodu oraz jej ograniczenia 
 • Konflikt interesów
 • Zasady pozyskiwania klientów i informowania o wykonywanej działalności
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za prowadzone sprawy oraz rozliczeń z klientem
 • Zasady etyczne związane z prowadzeniem spraw, kontaktem z klientami
 • Zasada koleżeństwa 
 • Stosunki z samorządem oraz stosunek do sądów, urzędów oraz drugiej strony procesu
 • Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Zasady konstruowania opinii prawnych z etyki 
 • Analiza zadania z etyki – krok po korku 
 • Zasady rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z etyki
 • Najczęściej popełnianie błędy 
 • Omówienie zadań szkoleniowych oraz egzaminów z poprzednich lat
 • Omówienie egzaminu próbnego

– CO ZYSKASZ? –

Dzięki naszemu szkoleniu:

 • powtórzysz podstawowe zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego;
 • w prosty i praktyczny sposób poznasz i przyswoisz istotę wszystkich rodzajów pism procesowych, które mogą pojawić się na egzaminie, tj:

– nauczysz się prawidłowego konstruowania apelacji w sprawach karnych, subsydiarnych i  prywatnych aktów oskarżenia oraz opinii prawnych;
– nauczysz się prawidłowego konstruowania pozwów, apelacji cywilnych w  postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz opinii prawnych;
– nauczysz się prawidłowego konstruowania pozwów w sprawach gospodarczych oraz umów;
– nauczysz się prawidłowego konstruowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opinii prawnych;
– nauczysz się prawidłowego konstruowania opinii dot. etyki zawodowej i zasad wykonywania zawodu;

 • nauczysz się zasad sporządzania ww. pism/umów/opinii w warunkach egzaminu zawodowego;
 • otrzymasz wskazówki, w jaki sposób analizować akta sprawy czy stan faktyczny i jak dostrzec różne uchybienia oraz błędy zawarte w zaskarżanych wyrokach czy decyzjach;
 • nauczysz się, w jaki sposób rozwiązywać zadania egzaminacyjne, by rozwiązać je możliwie jak najszybciej, minimalizując jednocześnie ryzyko możliwych błędów;
 • poznasz zasady oceniania prac egzaminacyjnych, które mogą wpłynąć na sposób rozwiązywania zadań na egzaminie;
 • uzyskasz praktyczne porady, które ułatwią zdanie egzaminu zawodowego;
 • otrzymać specjalnie wyselekcjonowany wykaz orzecznictwa i przepisów, który można zabrać na egzamin, a który pomoże Ci w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych.

– HARMONOGRAM –

Szkolenie rozpocznie się 22.06.2024 r. i będzie trwało do ostatniego dnia egzaminu zawodowego. Szczegółowy harmonogram znajdziesz TUTAJ. Po ustaleniu daty egzaminu będzie on odpowiednio modyfikowany.

Nauka na kursie będzie odbywała się głównie w weekendy w przedziale godzinowym między  10 a 19, niemniej wszystkie materiały będą dostępne na Platformie przez cały czas trwania kursu, więc będą mieli Państwo do nich dostęp w dowolnym czasie. Zajęcia są nagrywane, więc w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, można obejrzeć nagranie.