Oceny

Poniżej przedstawiamy przykładowe oceny z poszczególnych części egzaminów adwokackich i radcowskich, które odbyły się w latach 2015-2017. W związku z treścią wyroku NSA z dnia 26 stycznia 2018 r., I OSK 438/16, późniejsze oceny nie są już udostępniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie dostępu do informacji publicznej. Niemniej zasady oceniania prac z w/w egzaminów nie uległy zmianie.

oceny adw. 2015 oceny adw. 2016 oceny adw. 2017 Oceny z egzaminów radcowskich