Jak rozpoznać profesjonalne szkolenie do egzaminu prawniczego?

szkolenie do egzaminu prawniczego

Praca w jednym z zawodów prawniczych, a więc w charakterze adwokata, radcy prawnego lub notariusza wymaga spełnienia wymogów przewidzianych dla każdego z nich. Poza ukończeniem studiów oraz odbyciem aplikacji pod nadzorem patrona, konieczne okaże się także zdanie egzaminu zawodowego przed komisją powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości, który ma na celu zweryfikowanie, czy kandydat ma wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do samodzielnego wykonywania stojących przed nim zadań. Ze względu na to, że jest to sprawdzian podsumowujący cały cykl nauki zarówno zakres materiału, jak i rodzaj pytań stawianych przed przystępującymi do weryfikacji osobami ma bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Sposobem na poradzenie sobie z takim wyzwaniem jest wcześniejsze odbycie specjalistycznego szkolenia do egzaminu prawniczego. Przekonajmy się, co może ono dać i sprawdźmy, jak je wybrać.

Co trzeba wiedzieć o kursie przygotowującym do egzaminu prawniczego?

Kursy przygotowujący do egzaminu prawniczego są organizowane zarówno stacjonarnie, jak i korespondencyjnie oraz on-line. W przypadku sprawdzonych firm zajmujących się ich prowadzeniem np. Studium praktyki prawnej Lexykon uczestnicy mają przed sobą część merytoryczną, obejmującą przy kursie korespondencyjnym i prowadzonym on-line 140 godzin dydaktycznych. Cykle szkoleniowe zaczynają się kilka razy w roku, a ich przebieg jest planowany tak, by trwały one aż do samego egzaminu.

Jak wybrać firmę organizującą kursy do egzaminu prawniczego?

Decyzję o wyborze konkretnego organizatora kursów przygotowujących do egzaminu prawniczego najlepiej podejmować sprawdzając doświadczenie firmy, która się tym zajmuje. Ważny będzie również dobór kadry zajmującej się częścią merytoryczną zajęć oraz jakość opracowywanych materiałów. Duże znaczenie będzie miał również łatwy kontakt z prowadzącymi zajęcia. Nie można też zapomnieć o opiniach osób, które korzystały z oferty danej firmy wcześniej.

Komentarze są zamknięte, ale trackbacks i pingbacks są otwarte.