Jak przebiega egzamin adwokacki?

studenci w togach

Egzamin zawodowy dla adwokatów to bardzo istotny moment w ich karierze. To czas, kiedy muszą udowodnić swoje przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu, sprawiając, że ludzie czują się bezpieczni, kiedy zwracają się o pomoc prawną.

Przebieg egzaminu adwokackiego

Egzamin trwa aż cztery dni i składa się z pięciu części. Pierwszy dzień poświęcony jest prawu karnemu, drugi prawu cywilnemu lub rodzinnemu, a trzeci – prawu gospodarczemu. Na czwartym dniu zdający muszą zmierzyć się z aż dwoma zadaniami – jednym z zakresu prawa administracyjnego i drugim z zasad wykonywania zawodu lub etyki.

Czas na rozwiązanie większości zadań wynosi 360 minut. Jednak czas na zadanie czwarte i piąte łącznie wynosi 480 minut. Zdający mają możliwość wyboru sposobu rozwiązania zadań, albo pismem ręcznym, albo przy użyciu sprzętu komputerowego przygotowanego przez komisję egzaminacyjną. Tylko wtedy mają dostęp do specjalnie przygotowanej aplikacji egzaminacyjnej, która uniemożliwia korzystanie z urządzeń zewnętrznych.

Korzystanie ze systemu informacji prawnej oraz ustaw, komentarzy i orzecznictwa przez zdających podczas egzaminu jest dozwolone.

Etapy egzaminu adwokackiego

Można również wyróżnić najważniejsze etapy egzaminu adwokackiego.

Oto główne kroki do uzyskania uprawnień:

  • rejestracja kandydatów, czyli osób przystępujących do egzaminu,
  • zajęcie miejsc przez zdających,
  • pouczenia o przebiegu egzaminu, a także przypomnienie wszystkich najważniejszych zasad, które obowiązują w czasie jego trwania,
  • rozpoczęcie określonej części egzaminu, zależnej od dnia,
  • rozwiązywanie zadania egzaminacyjnego przez zdających, w ramach czasowych określonych w przepisach – zadania dotyczą materiałów omawianych w czasie kursu przygotowującego do egzaminu adwokackiego,
  • zakończenie określonej części egzaminu,
  • wydruk prac,
  • zdanie prac do komisji egzaminacyjnej,
  • odebranie zaświadczenia o złożeniu pracy.

Komentarze są zamknięte, ale trackbacks i pingbacks są otwarte.