Ile trwają egzaminy prawnicze i z jakich części się składają?

księgi prawnicze

Egzamin zawodowy dla osób ubiegających się o tytuł adwokata lub radcy prawnego jest jednym z najważniejszych etapów w procesie kształtowania się tej profesji.

Z jakich części składa się egzamin prawniczy?

Do egzaminu przystępują osoby, które:

  • ukończyły wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskały tytuł magistra lub ukończyły zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,
  • odbyły aplikację adwokacką bądź radcowską (istnieją jednak pewne wyjątki, które omawiamy w innym artykule).

Egzamin ten składa się z pięciu części i trwa aż cztery dni. Można się do niego przygotować dzięki naszym szkoleniom do egzaminu prawniczego.

Pierwszy dzień egzaminu koncentruje się na zadaniach z zakresu prawa karnego. Zdający muszą rozwiązać zadanie polegające na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji.

Drugiego dnia egzaminu zdający muszą zmierzyć się z zadaniami z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego. Zadanie polega na przygotowaniu pozwu lub wniosku.

Trzeci dzień egzaminu skupia się na zadaniach z zakresu prawa gospodarczego. Zdający muszą przygotować umowę lub sporządzić pozew, wniosek lub apelację.

Czwarty dzień egzaminu jest najtrudniejszy, ponieważ zdający muszą zmierzyć się z dwoma zadaniami – z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Pierwsze zadanie polega na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Drugie zadanie polega na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowany na potrzeby egzaminu.

Ile czasu trwa egzamin prawniczy?

Czas na rozwiązanie zadań z części pierwszej, drugiej i trzeciej wynosi zasadniczo 360 minut. Czas ten jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę. Natomiast na rozwiązanie zadań z części czwartej i piątej przewidziano łącznie 480 minut. Również w tym przypadku czas jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji.

Jeśli zdający jest osobą z niepełnosprawnością lub matką karmiącą, czas na każde zadanie może zostać wydłużony o połowę. Warunki te będą określone indywidualnie.

Komentarze są zamknięte, ale trackbacks i pingbacks są otwarte.