Przykładowe oceny

Oceny

Jednym z elementów naszej działalności jest weryfikowanie wyników poprzednich egzaminów zawodowych. Pozwoliło to nam ustalić, jakie błędy najczęściej popełniają zdający oraz na co egzaminatorzy zwracają szczególną uwagę przy ocenie prac egzaminacyjnych. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić wysoką efektywność naszych szkoleń przygotowujących do zdania tych egzaminów. Wskazana wyżej weryfikacja obejmuje m.in. szczegółową analizę ocen prac z poprzednich egzaminów zawodowych. Korzystamy w tym zakresie w szczególności z ocen udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Poniżej przedstawiamy przykładowe z takich ocen.

UWAGA! Umieszczone poniżej oceny nie stanowią ocen prac naszych kursantów (są to oceny sprzed rozpoczęcia naszej działalności). 

Przykładowe oceny cz. 1

Przykładowe oceny cz. 2 

Przykładowe oceny cz. 3

Przykładowe oceny cz. 4

Poniżej przedstawiamy przykładowe oceny z poszczególnych części egzaminów adwokackich i radcowskich, które odbyły się w latach 2015-2017. W związku z treścią wyroku NSA z dnia 26 stycznia 2018 r., I OSK 438/16, późniejsze oceny nie są już udostępniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie dostępu do informacji publicznej. Niemniej zasady oceniania prac z w/w egzaminów nie uległy zmianie.

oceny adw. 2015
oceny adw. 2016
oceny adw. 2017
Oceny z egzaminów radcowskich