Autorzy materiałów szkoleniowych oraz prowadzący zajęcia

dr Sabrina Mana-Walasek – adwokatka, posiada stopień doktora nauk prawnych, certyfikowana trenerka-szkoleniowiec. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, w której praktykuje głównie w obszarze  prawa karnego oraz prawa gospodarczego. Od 2017 r. zajmuje się opieką naukową na kursach przygotowujących do egzaminów zawodowych. W 2019 r. została odznaczona odznaką „Zasłużony dla Budownictwa” za wkład w tworzenie nowych regulacji prawnych w branży budowlanej. W 2022 r. została wpisana na „Listę 25 najlepszych prawniczek w Polsce” według magazynu Forbes Women.

dr Paweł Blajer – adwokat, doktor nauk prawnych, ekonomista, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym i gospodarczym, w tym w zagadnieniach związanych z dziedziczeniem przedsiębiorstw i zarządem sukcesyjnym.  Autor jednych z pierwszych w Polsce programów telewizyjnych dla przedsiębiorców i audycji poradnikowych o tematyce ekonomicznej i prawnej. Laureat olimpiady PTE oraz dziennikarskiej nagrody specjalnej PARP.

Aleksandra Kotowska – radca prawna, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (administracja) i Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo), z kilkunastoletnim doświadczeniem w urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w sądownictwie.  Świadczy usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego, imigracyjnego, budowlanego i nieruchomości oraz odnawialnych źródeł energii.

Marta Rozwadowska-Kucka  – adwokat z wieloletnim doświadczeniem.  Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Starogardzie Gdańskim. Zajmuje się świadczeniem usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych.

Ewa Jędrzejewska – radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie prowadzi własną kancelarię, zajmując się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz kompleksową obsługą przedsiębiorców.

Ewa Grzęda – adwokat z wieloletnim doświadczeniem; absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie karnym, w szczególności prawie karnym gospodarczym i problematyce przestępstw przeciwko mieniu. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa i procesu karnego, a także prawa konstytucyjnego.

Wiesława Kulig- Wyporska – radczyni prawna z wieloletnim doświadczeniem zawodowych w organach administracji publicznej, aktualnie  wykonująca zawód w ramach własnej kancelarii. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (studnia magisterskie) oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe). Specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych.

Adam Nasielski – in-hause lawyer, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym oraz prawie podatkowym.

Kamilla Kasprzak –  adwokat z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Lęborku, specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, jest również mediatorem sądowym.

Joanna Wędrychowska – adwokat z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i podyplomowego
studium zapobiegania przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym.

Piotr Nowak – in-hause lawyer, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych.

Justyna Grzegorczyk –  radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Specjalizuje się w prawie handlowym i postępowaniach podatkowych oraz administracyjnych.